OKTH (ORTAK KULLANIM TELSİZ HİZMETİ)

OKTH; T.C Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yetkilendirdiği, telekomünikasyon şirketleri tarafından tahsis edilmiş frekanslarda tesis edilmiş altyapılar üzerinden ihtiyaç duyan Kurum Ve şirketlere hizmet verme esasına dayalı telsiz haberleşme hizmetidir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve güncel BTK mevzuat ve uygulamaları doğrultusunda hareket eder. Firma için kurulacak haberleşme altyapı sistemine ait frekanslar, ilgili yer koordinatları bildirilerek yasal izinleri BTK Spektrum Yönetimi Daire Başkanlığından sağlanır.