gunes-4

Güneş Enerjili Depo Kontrol Sistemi

Sistem deponun su seviyesine bağlı olarak depoya su basan pompaları şifrelenmiş sinyaller vasıtasıyla ve radyo frekansı yöntemiyle otomatik olarak çalıştıran ve durduran bir sistemdir. Elektrik olmayan yerlerde sistem güneş panelleriyle çalıştırılır.

KULLANIM ALANLARI
Elektrik olmayan yerlerde ,Sivil Savunma Müdürlükleri, Askeri Kuruluşlar ,Belediyeler , Köyler , Tatil Köyleri, Siteler, Fabrikalar, Sanayi Siteleri

NEDEN BU SİSTEM
• Deponun güvenliğini sağlar.Dışarıdan pompa veya depo binasına görevli dışında kişiler girdiğinde alarm verir. Cep telefonunuzu arar.
• Depo taşması, susuz kalma, aşırı basınç olmaz
• Sistem kendini sürekli kontrol eder.
• Depo ve pompa sayısında sınırlandırma yoktur.
• Sistem pompaların arızalarını azaltır.
• Sistem kendini 6 ayda amorti eder.
• Sistem araç ve işletme masraflarını ortadan kaldırır.